מפקח בניה: איש הסוד שלך בפרויקט

החלטה על קניית דירה או שדרוג ושיפוץ הדירה הקיימת היא החלטה משמעותית שתשפיע עליכם למשך שנים רבות. החלטתם? אל תוותרו על שלב התכנון. שלב התכנון הינו שלב מורכב שההשקעה בו משתלמת ובגדול, על מנת שתקבלו את התוצאה הטובה ביותר. אל תקלו ראש בשלב התכנון, אל תתפתו למשפטים כמו…."תביא נייר אני בכמה דקות מראה לך את התכנון".

על מנת להנות מפרויקט מושלם, עמידה בזמנים וללא חריגות בתקציב, אלו המפתחות העיקריים עליהם יש לתת דגש:

יצירת שפה משותפת ותיאום ציפיות בין כל הגורמים

בכל מקום בו יהיה ואקום זה מקור לטעויות משמעותיות. בתוכניות המוגדרות אין מקום לפרשנות , מפקח הבניה חייב לוודא קיומו של מסמך כתב כמויות, תכולת הפרויקט ומפרט חומרים.

בחינת הצעות המחיר

חריגה בתקציב הפרויקט הינה אחת מהנקודות הכואבות ביותר עבור היזם. אחד מתפקידיו העיקריים של מפקח הבניה הוא לוודא עמידה בתקציב ואף לשאוף לחסכון וצמצום עלויות. על מנת שזה יקרה על המפקח להקפיד כי הצעות המחיר המוגשות ע"י בעלי המקצוע השונים יהיו זהות ביחס לכתב כמויות ולמפרט הטכני. מסמך הבקשה להצעת מחיר יהיה מפורט ויכלול את כל הדרישות והצרכים של הפרויקט. מפקח הבניה ימליץ ליזם על בעל המקצוע הרלוונטי שמתאים לפרויקט לאחר ניתוח הצעות המחיר ווידוא כי אלו עומדות בתקנים הנדרשים ובטיב והאיכות שהוגדרו במפרט.

ניהול ובקרה תקציבית – מפקח הבניה הוא איש אמונו של היזם. תפקידיו העיקריים בהקשר לניהול התקציב

✓ אישור פרישת תשלומים עפ"י שלבי הפרויקט
✓  ווידוא עמידה במימוש שלבי הפרויקט עפ"י התוכנית
✓ יצירת שקט נפשי ליזם – הפקת דוחות ליצירת תמונת מצב מלאה ודיווחים שוטפים ליזם. המפקח יוודא כי היזם מעורב בכל שלב שמהווה נתיב קריטי בפרויקט.